پروژه كار‏آفرینی تولید نان - دانلودپروژه كار‏آفرینی تولید نان در 35 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه كار‏آفرینی تولید نان در 35 صفحه ورد قابل ویرایش


فصل اول :

هدف كلی :

اشتغال زایی در سطح كشور با توجه به بالا بودن درصد یكاری و همچنین كسب سود و نیز ارائة بهترین راهها برای تولید و با كیفیت تر نان كه باعث رضایت مصرف كنندگان می‌گردد .

هدف جزیی :

                                 1.    اشتغال زایی
                                    2.        سود آوری
                                    3.        اراعة یك كار مولد
                                   4.       كاهش ضایعات نان
                                     5.        افزایش كیفیت تولید
                                    6.        شكوفایی اقتصادی
                                  7.      رضایت مردم از نان‌های فانتزی


ضرورت تحقیق :

نان یكی از اصلی ترین ماده غذایی خانواده ها است و بخشی از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد . پس دقت در تهیه و مصرف آن بسیار مهم می‌باشد . یكی از مهمترین اهداف موضوع نان ، اطلاع از مشكلاتی است كه در تهیه و پخت نان برای نانوای‌ها و خرید و استفادة نان‌ها برای مردم می‌باشد . ارزان بودن قیمت نان در مقایسه با مواد غذایی مشابه مانند : برنج باعث عدم توجه افراد جامعه نسبت به این مادة غذایی شده است و همچنین رشد روز افزون و تراكم شدید جمعیت ، تناسب تعداد و پراكندگی واحدهای تهیه و توزیع نلن را نسبت به متغاضیان به هم زده است . و نیز صف‌های تولانی نانوایی ها باعث می‌شود كه خانواده ها مبادرت به خریدن بیشتر از مقدار مورد نیاز خود كنند و بخشی از آن را مصرف و مازاد را دور بریزند ، و امروزه استفاده از نان فانتیزی توسط مردم به علل مختلفی چون ، پخت آسان – مصرف صحیح و تقریبا بدون ضایعات و بهداشتی تر بودن این نوع نان نسبت به نان‌های تئوری و سنتی بیشتر رایج گشته‌است . در این پروژه هر یك از علل به صورت مشروح بیان شدهخ تا با طرح این مسایل بتوانیم نان‌های دیگر را طوری پخت كنیم و راهكارهایی را استفاده كنیم كه همانند نان فانتزی از مزایای بیشتری از قبیل پخت با كیفیت و آسان كمتر شدن مایعات و .… برخوردار باشد .  
1)مقدمه :

نان اصلی ترین غذای صفرة خانواده های ایرانی است و به رغم فراز و نشیب‌های زیاد . در تولید گندم در تهیة آرد ، نحوة پخت و ورود انواع غذاهای جدید هنوز « نان » به عنوان اصلی ترین مادة غذایی نردم ما محسوب می‌شود بر اساس منابع آماری در حال حاضر حدود 30 درصد از نان طبخ شده در كشور به دلیل مختلف دور ریزی می‌شود و سالانه میلیونها تومان هزینة اضافی توسط اقشار مختلف مردم به صورت ضایعاتی مانند نان خشك ، نان كپك زده ، نان سوخته ، نان خمیر و بد پخت از چرخه مصرف به دور ریخته می‌شود .

به طور كلی در طول سالیان دراز كه پخت نان به شیوة سنتی رواج داشت . میزان ضایعات نان به شدت كنونی نبود . اما در دو دهة اخیر كه جمعیت كشور افزایش قابل توجهی داشته و لاجرم روشهای سنتی پخت پاسخگوی نیاز چنین جمعییتی نبوده است . روش‌های ماشینی پخت نیز رواج یافته است . عدم انطباق ذائقة مردم با نانی كه توسط دستگاه های ماشینی پخت می‌شود . نان گندم و آرد و نحوة عمل آوری خمیر نان توسط واحدهای نانوایی و عدم آموزش عملی متصدقان كار با دستگاههای پخت نان ماشینی و از طرفی نحوة نگهداری و مصرف نان توسط مصرف كننده را می‌توان عوامل تاثیر گذار بر ضایعات نان دانست .

در جهان صنعتی امروزه كیفیت به عنوان یكی از اساسی ترین ابزارها برای پیشرفت صنعت محسوب می‌شود . اگر تولید به معنای كلی و گسترده از روندی بهینه و مطلوب برخودار باشد طبیعی است كاهش و حتی گاهی حذف ضایعات را در پی دارد . در واقع اگر در تمامی مراحل تولید بتوانیم مقررات و ضرابط استاندارد در امراعات و اجرا كنیم از آفات ضایعات و در نتیجة خسارات اقتصادی مصون خواهیم بود و تولید و توجیه اقتصادی پیدا خواهد كرد كه این خود باعث شكوفایی اقتصاد ملی می‌شود .

در این میان صنایع تولید كننده مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند زیرا غذا از ضروریات زندگی و زنده بودن است . كیفیت ، ارزش غذایی ، بهداشت و سلامت مادة غذایی در برنامة استاندارد غذایی گنجانده شود .

تحقیقات صورا گرفته در زمینة بروز ضایعات موجود در صنعت تولید مواد غذایی حاكی از صنعت عوامل اجرایی استاندارد های مربوط به آماده سازی فرآیند  پخت . نگهداری و توزیع مواد غذایی است .

در گسترة زبان فارسی گندم و نان بنیاد هستی و پایة ادامة زندگی هست و بر اساس آیات متعددی در قرآن كریم از خوشة گندم به عنوان نعمت و بركت منبع اصلی غذا و یك دانة بهشتی نام برده شده‌است . از دیر باز اقوام و ادیان و ملل مختلف از گندم به عنوان الهه حاصلخیزی و زراعت ، هدیه‌ای از بهشت و نشانه‌ای از یمن و بركت الهی یاد می كنند .

گندم یكی از مهمترین ، ارزنده ترین و پایدار ترین دانة گیاهی است كه طی قرون و اعصار متمادی دو شرایط سخت و دشوار كرة زمین به حیات خود ادامه داده است .

مهمترین فرآوردة حاصل از گندم نان است . نان غذای اصلی مردم در بسیاری از كشورهای جهان می‌باشد . و روزانه قسمت زیادی از نیازهای تغذیه‌ای شامل انرژی ، پروتوئین ، املاح معدنی و ویتامینهای گروهB را تامین می‌نماید .

ناسپاسی امروز ما نسبت به این مادة غذایی با انهرش موجب به كار بردن زیاد عبارت « ضایعات نان » در محافل علمی و غیر علمی شده است .

تاریخ دقیق نانوایی كاملا مشخص نشده‌است . به احتمال بسیار قدیمیترین نان دنیا در پنج هزار سال 5000 قبل در سوییس پیدا شده كه در موزة لندن عزه‌ای از آن موجود است .

5 ) مواد چربی :

چربی‌های هیدروژن یا مارگارین ، روغن‌های مایع و یا كرة مخصوص

صنایع پخت نان می‌باشد . حداكثر مقدار مجاز مورد مصرف 40/0 می‌باشد . افزودن این مقدار باعث بهبود كیفیت همیز و نان حاصله شده و افزودن بیش از 20/0 مانع تشكیل كلوتن و پاره شدن آن می‌گردد .6 ) شیر خشك :

استفاده از شیر خشك در فرمول نان بیشتر برای ازدیاد حجم ، بهبود طعم و بو افزایش انراش غذایی ، بهبود در رنگ و كمك به فرآیند تخمیر انجام می گیرد . به علاوه اضافه كردن شیر خشك جذب آب خمیر را بالا برده و موجب نگهداری آب در محصول نهایی می‌گردد .7 ) مواد تورم دهنده :

موادی هستند كه در اثر اضافه كردن آب متورم شده و چندین برابر وزن خود سنگین می‌شوند به همین دلیل و سیكوزیته خمیر در اثر افزودن این مواد افزایش یافته و درصد جذب آب آرد افزایش می‌یابد . مواد تورم دهنده در تهیة محصولات صنایع پخت و نانوایی ، جهت بر قراری تنظیم آب و خمیر و نان به كار می‌رود .

8 ) مواد پخت مخلوط :

به منظور دستیابی به ویژگی مناسب و مطلوب خمیر نان ، باید از چند مادة مختلف استفاده نمود تنظیم میزان و مقدار افزودن تركیبات مختلف به خمیر هزینة هنگفتی را در بر دارد لذا بدین منظور امروزه در كشورهای پیشرفته چندین مادة پخت را با یكدیگر مخلوط كرده و جهت عمل آوری و به‌دست آوردن كیفیت مطلوب نان عرضه می‌نمایند .

این مواد شامل :

    مواد تسریع كننده تولید گاز .
    مواد تورم دهنده .
    اموسیفایرهای طبیعی و سنتیك ویا ثبات دهندة خمیر .
    مواد اكسید كننده و احیاء كننده .

مهمترین ممواد پخت كه در صنایع نانوایی ایران مصرف روزمره‌ای دارند مخمرها و خمیر ترش هستند كه جزو بهبود دهنده های روزمره‌ای محسوب می‌شوند . ودر خمیر به كار می‌روند .


پروژه كار‏آفرینی نان - nabproje.rozblog.com

پروژه كار‏آفرینی نان دسته: ... پروژه تولید نان پروژه کارآفرینی تولید نان حجیم تولید نان ...

پروژه كار‏آفرینی نان

پروژه كار‏آفرینی نان دسته: طرح های توجیهی بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 33 کیلوبایت ...

پروژه کارآفرینی تولیدی انواع نان (فانتزی و صنعتی)

موضوع طرح تولید نان ... پروژه كار‏آفرینی طراحی و تاسیس اغذیه فروشی زنجیره ...

پروژه كار‏آفرینی نان

پروژه كار‏آفرینی نان دسته: طرح های توجیهی بازدید: ... افزایش كیفیت تولید; 6. شكوفایی ...

پروژه كار‏آفرینی نان

پروژه كار‏آفرینی نان دسته: طرح های توجیهی بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: ...

دانلود فایل پروژه كار‏افرینی نان

پروژه كار‏افرینی نان پروژه ... كاهش ضایعات نان; افزایش كیفیت تولید; شكوفایی ...

طرح توجیهی تولید نان - websiteirani.ir

طرح توجیهی تولید نان ... كار‏آفرینی تولید نان. ... که & amp دانلود پروژه كار& amp rlm ...

پروژه كار‏آفرینی تولید نان

پروژه كار‏آفرینی تولید نان در 35 صفحه ورد قابل ویرایش ... پروژه كار‏آفرینی تولید ...

پروژه کارآفرینی .در زمینه کشاورزی …

... كارآفرینی، پروژه كار آفرینی، دانلود پروژه کارآفرینی ... تولید نان فانتزی ...

پروژه کارآفرینی .در زمینه کشاورزی ،خدمات،صنعت،معدن

... طرح تولید شن و ماسه دانه بندی شده، طرح کارآفرینی تولید نان لواش ... پروژه كار آفرینی ...

پروژه کارآفرینی .در زمینه کشاورزی …

... كارآفرینی، پروژه كار آفرینی، دانلود پروژه کارآفرینی ... تولید نان فانتزی ...

پروژه کارآفرینی .در زمینه کشاورزی ،خدمات،صنعت،معدن

... طرح تولید شن و ماسه دانه بندی شده، طرح کارآفرینی تولید نان لواش ... پروژه كار آفرینی ...

دانلود پروژه كار‏آفرینی تولید نان

دانلود پروژه كار‏آفرینی تولید نان. ... دانلود پروژه كار‏آفرینی تولید نان فایلی که اینک در ...

دانلود پروژه کارآفرینی - prozhe.com

عنوان پروژه : پروژه کار آفرینی تولید و مونتاژ تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف قالب بندی : word ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید خمیر پیتزا

تولید نان کارآفرینی رایگان ... دانلود پروژه كار آفرینی تولید پیتزا با زبان word www.virtoue.com/ ...

پروژه كار آفرینی طرح تولید فیوز های انفورماتیك

,پروژه كار آفرینی طرح تولید جوراب ... پروژه كار آفرینی طرح تولید فیوز های انفورماتیك ...

پروژه کارآفرینی - طرح کسب و کار , دانلود پروژه های ...

... كار آفرینی , ... طرح کارآفرینی تولید و بسته بندی نان ... پروژه کارآفرینی تولید واترپمپ ...

پروژه كار آفرینی طرح تولید پودر گوشت

پروژه كار آفرینی طرح تولید پودر ... پروژه كار آفرینی طرح تولید پودر گوشت در 57 صفحه ورد قابل ...

پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس

پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس دسته: ... پروژه کارآفرینی طرح تولید سوسیس و كالباس ...

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولید آرد ۱۹ …

پروژه كار آفرینی ... سایر پارامترها و موارد مورد نیاز که برای راه اندازی خط تولید نان لواش ...

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ماست ، خامه و شیر …

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ماست ... پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ماست ، خامه و شیر ...

فروش پایان نامه و پروژه های دانشجویی - کارآفرینی در …

فروش پایان نامه و پروژه های دانشجویی ... 14 كار‏فرینی نان ... 21 كار‏آفرینی چاپ ...

فروش پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه های …

3 تولید دوچرخه 8 4 كارآفرینی ریو ... 14 كار‏فرینی نان 35 15 كارآفرینی مبتنی بر علم ... 21 كار‏آفرینی ...

برترين فايل طرح توجيهي و پروژه کارآفريني توليد …

برترين فايل طرح توجيهي و پروژه کارآفريني ... دانلود پروژه طرح توجیهی و کارآفرینی تولید قالب ...

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ماست ، خامه و شیر …

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ماست ... پروژه کارآفرینی کارخانه تولید ماست ، خامه و شیر ...

فروش پایان نامه و پروژه های دانشجویی - کارآفرینی در …

فروش پایان نامه و پروژه های دانشجویی ... 14 كار‏فرینی نان ... 21 كار‏آفرینی چاپ ...

فروش پایان نامه و تحقیق و پروژه در زمینه های …

3 تولید دوچرخه 8 4 كارآفرینی ریو ... 14 كار‏فرینی نان 35 15 كارآفرینی مبتنی بر علم ... 21 كار‏آفرینی ...

برترين فايل طرح توجيهي و پروژه کارآفريني توليد …

برترين فايل طرح توجيهي و پروژه کارآفريني ... دانلود پروژه طرح توجیهی و کارآفرینی تولید قالب ...

صنایع غذایی | سل دیجی - selldigi.ir

فایل کامل پروژه واحد درسی طراحی معماری ... طرح توجیهی تولید مربا، ترشی و خیارشور ، در ...

برترین فایل پروژه كار آفرینی تولید قاب مهتابی – …

برترین پکیج پروژه آمار میزان نان مصرفی افراد خانواده ... (پروژه كار آفرینی تولید قاب ...

پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی

پروژه کارآفرینی تولید گل ... طرح تولید اجاق گاز · دانلود آنلاین فایل پروژه كار آفرینی طرح ...

فروشگاه محصولات مجازی ایران فردا دانلود ده ها عنوان پروژه ...

بررسی وضعیت فعلی نان و امکان سنجی تولید نان ساجی از آرد سبوسدار ... پروژه كار آفرینی احداث ...

پروژه کارآفرینی پرورش قارچ

پروژه کارآفرینی پرورش قارچ در 21 صفحه ورد قابل ویرایش دانلود کامل فایل های کارآفرینی

پروژه کارآفريني کارگاه توليد يونو پانل

پروژه کارآفرینی ... کارآفرینی کارگاه تولید یونو پانل دانلود پروژه کارگاه تولید یونو ...

پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی

پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی در 146 صفحه ورد قابل ویرایش دانلود برترین ...

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آداپتور

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آداپتور پروژه کارآفرینی کارگاه تولید آداپتور در 43 صفحه ورد ...

پروژه كار‏آفرینی طراحی و تاسیس اغذیه فروشی …

پروژه كار‏آفرینی طراحی و تاسیس اغذیه فروشی زنجیره ای در 45 صفحه ورد قابل ویرایش دانلود کامل ...

پروژه کارآفرینی طرح احداث شركت ماكارونی

پروژه کارآفرینی طرح احداث شركت ماكارونی دسته: طرح های توجیهی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ...