گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو - دانلودگزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو در 21 صفحه ورد قابل ویرایشفرآیند تولید :

تعریف تولید جریانی :

فرآیند تولیدی است كه در آن واحدهای محصول بطور متوالی از ترتیب عملیاتی یكسان با تجهیزات تخصصی كه معمولاً در یك خط تولید قرار گرفته اند عبور می كنند.

با توجه به اینكه محصولات در كارگاه پم پم دارای یك طرح اصلی هستند و این طرح در طی زمان ثابت باقی می ماند و برای بازار وسیع در نظر گرفته شده است.فرآیند تولید در كارگاه پم پم به صورت تولید جریانی می باشد.
فرآیند تولید محصول پم پم :‍

برای تولید پم پم،ارد بصورت پنومایك از مخزن بزرگ در نزدیكی كارگاه توسط لوله هایی به مخزن قسمت خمیر گیری كه دارای ظرفیت 62 كیلویی می باشد ریخته می شود نیز همانند آرد از مخزن شكر بصورت پنوماتیكی توسط لوله هایی به مخزن به ظرفیت 37 كیلویی در قسمت خمیر گیری ریخته می شود.تخم مرغهای مورد نیاز در خمیر پس از حمل از انبار پس از ضدعفونی در قسمت تخم مرغ و جدا كردن پوستة تخم مرغ توسط دستگاه تخم مرغ شكن در سطلهایی ریخته و پس از وزن به قسمت خمیر گیری حمل می شود.

دیگر مواد لازم مورد استفاده در خمیر از جمله : جوش شیرین،اسید سیتریك،نمك،ضد كپك و غیره پس از وزن شدن توسط متصدی وزن كشی به قسمت خمیر گیرحمل می شود.روغن مورد نیاز پس از حمل از انبار پس از ذوب شدن و وزن شدن در سطلهایی به قسمت خمیر گیری حمل می وشد.این صورت مورد استفاده در خمیر در قسمت بیسكویت تهیه می گردد و در همة خطوط مورد استفاده قرار می گیرد،اینورت مورد استفاده در كارگاه پم پم با لوله به مخزن ذخیرة اینورت كارگاه پم پم فرستاده می وشد و پس از وزن اینورت در سطل هایی ریخته شده و به قسمت خمیر گیری حمل می شود.در قسمت خمیرگیری،اپراتور ابتدا روغن،نمك،ضایعات پم پم(آسیاب شده)و گلوكز با اینورت مخلوط شده را به میكسر خمیر گیر ریخته و پس از قرار دادن درب خمیر گیر به مدت 60 ثانیه توسط میكسر مخلوط می وشد در مرحلة دوم،اپراتور آب،شكر،تخم مرغ و اسید كه با اسانس مخلوط شده را به درون میكسر خمیر گیر اضافه می كند و پس از قرار دادن درب میكسر به مدت 90 ثانیه مخلوط می كند و در مرحلة سوم آرد و جوش شیرین را ریخته و حداقل به مدت 30 ثانیه توسط میكسر مخلوط می نماید،پس از آماده شدن خمیر،خمیر توسط لوله هایی به یك مخزن كه روی آن صافی قرار گرفته است ریخته می شود و پس از عبور از صافی به مخزن دیگری ریخته شده و از آن مخزن توسط لوله هایی به روی نقاله صحنه ای ریخته می وشد.مقدار خمیر ریخته شده روی نقاله توسط دپارتیور كنترل می گردد تا از كم و زیاد شدن خمیر كه موجب افزایش ضایعات می گردد جلوگیری می شود.

خمیر پم پم پس از حركت روی نقاله صفحه ای دكور تهیه شده توسط دستگاهی به روی خمیر پم پم ریخته می شود و پس از كمی حركت به مرحلة پخت می رسد.

مرحلة پخت دارای دو مشعل می باشد كه خمیر در مشعل اولی به مقدار 180 درجه حرارت داده می شود 12 درصد از رطوبت خمیر كشیده می شود و در مشعل دوم كه 200 درجه حرارت دارد پم پم ریخته شده پس از حركت بر روی نقاله به قسمت برش رسیده پس از برش طولی پم پم كرم تهیه شده به وسیلة لوله هایی از مخزن به روی پم پم ریخته می شود و به وسیلة دستگاهی نان پم پم(كه روی آن كرم ریخته شده حرك می كند)به روی نیمة دیگر كه دارای كرم می باشد برگردانده می شود و پس از حركت بر روی نقاله توسط دستگاه دیگری به صورت عرضی برش می گردد،پس از حركت به چهار قسمت تقسیم شده،هر قسمت توسط نقاله هایی و به یك دستگاه بسته بندی هدایت می شود و پس از بسته بندی روی روی نقاله ها حركت كرده و در كار تنها جمع می گردد.كار تنها جمع می گردد.كاتنها پس از قرار گرفتن روی نقاله صفحه ای بطرف انبار محصول حركت كرده و پس از خوردن شماره و تاریخ توسط دستگاه شماره زن توسط اپراتور بسته بندی شده روی پالت قرار می گیرند و پس از جمع شدن در انبار موقت در پایان پیفت كاری،محصولات تولید شده همان شیفت به انبار اصلی تحویل می گردد و از آن انبارها به محل های فروش توزیع می گردد.

انبار داری:

انبار داری عبارت است از دریافت مواد و اقلام،نگهداری صحیح و تحویل به موقع آنها به مصرف كننده با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان به نحوی كه با اعمال كنترل دقیق،از میزان موجودی كالا در انبار و مقدار مصرف آن،و نیز از انباشته شدن بیش از حد موجودیتها جلوگیری شود.

تعریف انبار :

انبار به محل یا فضایی گفته می شود كه بر اساس سیستم طبقه بندی صحیح،مواد اولیه،كالای نیم ساخته،محصول نیم ساخته،محصول نیم ساخته شده و یا فرآورده های مختلف بازرگانی در آن نگهداری شود.
انواع موجودیت های انبار

اجناس و كالاهای موجود در انبار شركت را می توان به پنج دسته تقسیم كرد :

1)مواد خام و مواد اولیه:این مواد برای ساختن محصولات استفاده می شود.

2)كالاهای ساخته شده:كالاهایی كه از نظر ساخت به مرحلة تكمیلی رسیده و آمادة فروش هستند.

3)قطعات یدكی ماشین آلات:جهت تعمیر ماشین آلات و دستگاهها بكار می روند.

4)مواد و لوازم مصرفی

5)اجناس اقساطی:اجناسی كه به دلیل كار مداوم مستهلك شده یا به علل فنی دیگر معیوب و غیر قابل استفاده تشخیص داده شده اند.

انواع انبار:

انبارهایی كه در مؤسسات مختلف جهت نگهداری اقلام از آنها استفاده می شود عبارتند از:

1.انبار پوشیده

2.انبار سرپوشیده

3.انبار باز

4.انبار مخصوص

انبار مورد استفاده در شركت مینو از نوع اول(انبار پوشیده)می باشد.اجناس و مواد در این شركت به دلیل حساسیت و مواد خاصی كه در ساختمانشان بكار رفته،باید در انباری كه همة اطراف آن بسته و دارای سقف است نگهداری وشند تا در مقابل نور مستقیم آفتاب و برف و باران خاصیت خود را از دست ندهند.

تعریف كنترل:

عبارتست از مجموعه عملیاتی شامل اندازه گیری یا آزمایشگاهی كه بر روی یك فرآورده انجام می گیرد تا مشخص شود كه آیا مشخصیات و ویژگی های آن فرآورده با مشخصات فنی یا استانداردها،مطابقت دارد یا خیر.

تعریف كنترل كیفیت:

عبارتست از مجموعه عملیاتی شامل طراحی،برنامه ریزی و اجرا كه در یك تولیدی انجام می گیرد تا كیفیت محصول تولیدی یا خدمت عرضه شده با مشخصات مورد نظر تطبیق داشته و تولید محصول یا عرصة خدمت نیز از نظر اقتصادی در سطح قابل قبول قرار داشته باشد.

كیفیت طرح و كیفیت تطبیق:

كیفیت طرح عبارتست از كیفیتی كه تولید كنندگان در نظر دارند به مصرف كننده عرضه كنند.

برای دستیابی به بازار تقاضا،تولید كنندگان باید تصمیم بگیرند كه چه نوع طرحی از نظر مواد،فرم شكل ظاهری،عملكرد و غیره تولید گردد تا برای مشتریان قابل قبول باشد.افزایش مرغوبیت در مواد اولیه،فرم توانایی های عملكرد یك محصول باعث رشد هزینه ها می گردد.

شكل محصول،مشخصات،مواد،كاربرد محصول،دقت محصول،دوام محصول،تلورانس ها،هزینه ها نكتة دیگری شود این است كه كالای تولیدی همواره درصدی از سطح را ارضاء می كند.

كیفیت تطبیق عبارتست از میزان تطبیق كیفیت محصولات تولید شده در فرآیند تولید با مشخصات كیفیت طرح است پس از طرح محصول و قرار گرفتن آن در خط تولید مشخص می گردد كه فرآیند تولید كلیة واحدهای محصول رابطة مطلوبی تولید نماید كه بایستی بررسی كامل كرد.

افزایش میزان سرمایه گذاری كیفیت در ساخت نیز باعث پدیدار شدن عوامل زیر می گردد.

1.ضایعات را كاهش می دهد.

2.دوباره كاری را كاهش می دهد.

3.محصول با كیفیت بهتری تولید می گردد.

4.سهم بیشتری را بازار به كنترل درمی آید.

5.اعتبار تولید در نزد بانكها و مشتریان به وجود می آید.

اساس آماری نمودارهای كنترل:

یك نمودار كنترل نمایشی از مشخصه های كیفیت در برابر شمارة تولید یا زمان تولید می باشد كه از نمونه ای اندازه گیری شده است و این نمودار شامل یك خط مركزی است(CL)كه مقدار میانگین مشخصة كیفیت را نشان می دهد دو خط افقی دیگر كه به حد كنترل بالایی(UCL)و حد كنترل پایینی(LCL)نشان داده می شود و این خطوط كنترل حدودی انتخاب شده كه اگر فرآیند تحت كنترل باشد تقریباً تمام نقاط بین این دو خط واقع شود و مادامی كه نقاط داخل محدوده باشند،فرآنید تحت كنترل بوده و نیازی به انجام هیچ اقدامی نمی باشد،با این وجود اگر نقطه ای در خارج از این دو حد بالایی و پائینی رسم شود به عنوان مدركی كه فرآیند خارج مننترل باشند ولی به طور سیستماتیك یا غیر سیستماتیك یا غیر تصادفی رفتار كنند این نیز نشانه ای از خارج از فرآیند بودن محصول می باشد.

انواع نمودارهای كنترل:

نمودارهای كنترل بطور عمده به دو دسته تقسیم می شوند :

1.نمودارهای كنترل وصفی

2.نمودارهای كنترل متغیر

نمودار كنترل متغیر:

در مواقعی كه كنترل مشخة كمی كالا مانند :وزن،حجم،اندازه و … مورد نظر باشد از نمودارهای كنترل كیفیت استفاده می شود.

اطلاعات مربوط به وزن و طول پم پم در 25 نمونة 4 تایی و 15 نمونة 4 تایی در شیفت روز 12 ساعته برای كنترل پم پم در صفحة بعد آورده شده است.

تاریخچة شركت:

شركت صنعتی مینو خرمدره واقع در 85 كیلومتری زنجان به عنوان بزرگترین تولید كنندة مواد غذایی در سال 1352 در ادارة ثبت تحت شمارة 15808 ثبت و تأسیس گردید و طی سالهای 1353 و 1354 كارگاههای مختلف آن بهره برداری رسید.

این شركت در زمینی به مساحت 52 هكتار واقع شده كه دارای هفت كارگاه بسیار بزرگ می باشد،این شركت دارای چهار ساختمان اداری،پانصد واحد انبار مواد اولیه محصول و یكصد و سی ونه واحد مسكونی برای كاركنان،دو واحد مهمانسرا و شش واحد ساختمان دیگر می باشد..شركت صنعتی مینو خرمدره و پارس مینو تهران دو شركت تولید كننده هستند كه مسئول فروش محصولات و بازاریابی در داخل و خارج كشور به عهدة شركت قاسم(شركت خوراك سابق)كه هر سه شركت قبل از انقلاب خصوصی بوده و مدیر آن شخصی به نام خسرو شاهی بود كه در سال 59 – 58 شركت ملی اعلام شد و تحت پوشش صنایع ملی ایران قرار گرفت.


گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو | وبلاگ …

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو در ... گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو در 21 ...

گزارش کارآموزی فرایند تولید شرکت مینو

گزارش کارآموزی فرایند تولید شرکت مینو ... دانلود گزارش کارآموزی شرکت مینو عیسی بلوچی 1393 ...

گزارش کارآموزی فرایند تولید شرکت مینو

گزارش کارآموزی فرایند تولید شرکت مینو دسته: فنی و مهندسی ... گزارش کارآموزی شرکت مینو ...

گزارش کارآموزی فرایند تولید شرکت مینو

گزارش کارآموزی فرایند تولید شرکت مینو دسته: ... گزارش کارآموزی فرایند تولید شرکت مینو دسته: ...

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو | جستجو در …

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو. نتایج جستجوی عبارت گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت ...

گزارش کارآموزی شرکت پارس مینو | شبکه مقاله

... 104 دانلود گزارش کارآموزی شرکت ... کارآموزی: شرکت پارس مینو ... پاورپوینت فرآیند تولید ...

گزارش کارآموزی شرکت پارس مینو | دانلوداکس!

... 7000 دانلود گزارش کارآموزی شرکت پارس مینو ... فرآیند عملیات تولید ... گزارش کارآموزی شرکت ...

گزارش کاراموزی شركت مینو

گزارش کارآموزی شرکت مینو ... گزارش کاراموزی فرایند تولید- گزارش کار مینو. 54 دقیقه ago ...

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو :: جستجو

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو ... ویرایش دسته بندی گزارش کارآموزی بازدید ها 21 ...

گزارش کاراموزی شركت مینو

... 25 گزارش کاراموزی شركت مینو در 25…, گزارش کاراموزی شركت مینو ,دانلود پروژه و پایان ...

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو :: جستجو

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو ... ویرایش دسته بندی گزارش کارآموزی بازدید ها 21 ...

گزارش کاراموزی شركت مینو

... 25 گزارش کاراموزی شركت مینو در 25…, گزارش کاراموزی شركت مینو ,دانلود پروژه و پایان ...

گزارش کارآموزی - karamozi.com

گزارش کارآموزی تولید ... گزارش کارآموزی شرکت تولیدی و ... گزارش کارآموزی در شرکت پارس مینو

گزارش کاراموزي شركت اشي مشي

پروژه کارورزی بررسی فرآیند خط تولید شرکت ... دانلود گزارش کارآموزی شرکت مینو · دانلود ...

گزارش کارآموزی تولید بیسکویت و آدامس در شرکت پارس مینو

گزارش کارآموزی تولید بیسکویت ... خلاصه گزارش کارآموزی تولید بیسکویت و آدامس در شرکت پارس مینو.

دانلود گزارش کار آموزی و کارورزی - گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی شرکت مینو ... گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ ... فرآیند تولید محصولات 5.

گزارش کارآموزی شرکت مینو

گزارش کارآموزی شرکت مینو دانلود گزارش کارآموزی شرکت مینو ,گزارش کارآموزی شرکت مینو,آراس44.

گزارش کارآموزی مدیریت شرکت مینو

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت شرکت مینو گزارش کارآموزی شرکت مینو کارآموزی ... فرآیند تولید.

دانلود جزوه در مورد کارآموزی راجع به تولیدات شرکت پارس مینو

file7.ir/file/2459/گزارش-کارآموزی-شرکت-مینو گزارش کارآموزی شرکت پارس ... کارآموزی فرایند تولید ...

گزارش کارآموزی شرکت پارس مینو | شبکه مقاله

گزارش کارآموزی شرکت ... گزارش کارآموزی شرکت پارس مینو. ... سازی که تولید آن در دو بخش ...

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی - گزارش کارآموزی در شرکت مینو

گزارش کارآموزی شرکت مینو. ... مینو یك شركت تولید كننده ... منابع انسانی فرایند جذب سطحی ...

گزارش کاراموزی - karamozi.com

... گزارش کارآموزی در شرکت ... شرکت پارس مینو ... فرآیند تولید نیرو گزارش ...

گزارش کاراموزی بررسی سیستم تولید برق در تهران …

گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت ... گزارش کاراموزي فرایند توليد شرکت مینو گزارش کاراموزي ...

دانلود تحقیق تولید آدامس و انواع بیسکویت در شرکت پارس مینو

دانلود تحقیق تولید آدامس و انواع بیسکویت در شرکت پارس مینو ... گزارش کارآموزی ... شرکت تولید ...

گزارش کارآموزی مدیریت شرکت مینو

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت شرکت مینو گزارش کارآموزی شرکت مینو کارآموزی ... فرآیند تولید.

مجله فارسی | listگزارش کارآموزی فرایند تولید شرکت مینو ...

گزارش کارآموزي نقشه کشی صنعتی شرکت سازه ... شرکت ساختمانی قالا ... رکورد تولید سایپا کاشان ...

گزارش کاراموزی - karamozi.com

... گزارش کارآموزی در شرکت ... شرکت پارس مینو ... فرآیند تولید نیرو گزارش ...

دانلود فایل گزارش کاراموزی فرایند تولید- گزارش كار مینو

گزارش کاراموزی فرایند تولید- گزارش کار مینو گزارش کاراموزی فرایند فرآوری گزارش کار مینو ...

دانلود گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو)

دانلود گزارش کارآموزی بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو) ... کارورزی طراحی فرایند تولید .

گزارش کاراموزی شركت مینو

... 25 گزارش کاراموزی شركت مینو در 25…, گزارش کاراموزی شركت مینو ,دانلود پروژه و پایان ...

گزارش کارآموزی تولید آدامس و بیسکویت در شرکت مینو

گزارش کارآموزی تولید آدامس و بیسکویت در شرکت مینو - ... گزارش کارآموزی تولید ... فرایند تولید ...

گزارش کارآموزی شرکت مینو

گزارش کارآموزی شرکت مینو دانلود گزارش کارآموزی شرکت مینو ,گزارش کارآموزی شرکت مینو,آراس44.

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی - گزارش کارآموزی در شرکت مینو

گزارش کارآموزی شرکت مینو. ... مینو یك شركت تولید كننده ... منابع انسانی فرایند جذب سطحی ...

دانلود گزارش کار آموزی و کارورزی - گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی شرکت مینو ... گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ ... فرآیند تولید محصولات 5.

مجله فارسی | دانلود گزارش کارآموزی فرایند تولید- گزارش

دانلود گزارش کارآموزی فرایند تولید- گزارش کار مینو. ... دانلود گزارش کارآموزی فرایند تولید ...

گزارش کارآموزی شرکت مینو - epapers.ir

گزارش کارآموزی شرکت مینو دانلود بانک مقالات ... دانلود گزارش کارآموزی شرح فرآیند تولید ...

گزارش کاراموزي شركت اشي مشي

پروژه کارورزی بررسی فرآیند خط تولید شرکت ... دانلود گزارش کارآموزی شرکت مینو · دانلود ...

گزارش کارآموزی - karamozi.com

گزارش کارآموزی تولید ... گزارش کارآموزی شرکت تولیدی و ... گزارش کارآموزی در شرکت پارس مینو