گزارش کارآموزی امور مالی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد - دانلودگزارش کارآموزی امور مالی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در 14 صفحه ورد قابل ویرایشمقدمه :

 این دوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من این دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق 2  به مدت 240 ساعت گذرانده ام.

 این گزارش در سه  قسمت تهیه وتنظیم شده است.واشاره ایست به انچه دراین دوره فرا گرفته ام.

   بخش اول :شرح محل ومكان وبیولوژی شركت .

   بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شركت .

   بخش سوم :شرح وتوصیف عملكرد اینجانب دراین دوره .

      بیولوژی شركت:

   شركت توزیع برق یكی از شركتهای زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد .شركت برق استان خراسان از یك قسمت ستادی وهفت امور   تشكیل شده است .این هفت امور كه از نوع شركتهای خدماتی می باشند زیر نظربخش ستادی كارمی كنند .مدیران هر امور توسط بخش ستادی انتخاب شده وزیر نظر ان شر كت كار می كنند. هر امور تشكیل شده از :

1 - مدیریت امور

2 - معاونت امور

3 - واحد بهره ورداری

4 - واحد طرح و نظارت

5 - امور مشتركین

6 - اتفاقات

7 - امور مالی و حسابداری

8 - امور پرسنلی

9 - امور نقلیه

10 - کارپردازی

11 - بایگانی

12 - نگهبانی

هر كدام از قسمتهای 3تا7 دارای یك رییس می باشد كه كاركنان ان بخش زیر نظر رییس بخش كار می كنند .ورؤسای این بخشها نیز زیر نظر مدیر امور كار میكنند .رؤسای اكثر این قسمتها تحصیلات دانشگاهی داشته و به جزء مدیر مالی كه كارشناس حسابداری میباشدما بقی در رشته برق تحصیل كرده اند .

  كارمندان این شركت به 3 دسته تقسیم می شوند .

1)استخدامی

2)قراردادی

3)پیمانكاری

1)كارمندان استخدامی :

استخدام رسمی شركت برق می باشند .

2)كارمندان قراردادی :

به ان دسته های گفته می شود كه در هر مدت زمان معین با خود شركت برق مركزی قرارداد می بندند .اكثر كارمندان جوان جزء این دسته می باشند .

3)كارمندان پیمانكاری :

 این كارمندان از طریق قرارداد با شركتهای پیمانكاری كه با شركت برق كار می كنند معرفی می شوند .شركتهای پیمانكاری ازطریق مناقصه با یكدیگر رغابت میكنند .

این كارمندان از لحاظ رعایت ضوابط تمامی قوانین را رعایت كنند و حتی ساعات كار بیشتری را (گاها") كار میكنند .این كار مندان در همان مرحله اول توسط شركت پیمانكار بیمه می شوند در شركت توزیع (تمامی امورها)از انجا كه كارشان خدماتی است پروژه های زیادی در دامنه كاریشان دارند . به دلیل همین ازدحام كار معمولا" از شركتهای پیمانكار  دعوت به همكاری میكنند . و كارشان را از طریق مناقصه واگذاربه پیمانكاران می كنند .

در بعضی از این مناقصات شركت فقط وظیفه انجام  پروژه را دارد كه معروف به قراردادهای عملیاتی است .ولی  در بعضی دیگر پیمانكاران علاوه بر انجام عملیات بایدكالا را نیز خود تهیه كند .كه بهای این كالاها بر اساس  فهرست بهای همان سال پرداخت می شود . لاز م به ذكر است كه بهای انجام عملیات نیز بر اساس فهرست بهای عملیات همان سال پرداخت می شود .

     بخش دوم :  

   شرح  سیستم حسابداری شركت توزیع برق 2

   یكی از با اهمیت ترین و پر كارترین قسمتهای شركت بخش حسابداری می باشد كه تشكیل شده است از :

1 )مدیر امور مالی       2)حسابدارمسئول        3)حسابدار تا سیسات       4)حسابدار  درامد      5)مسئول انبار

در این میان بیشترین مسئولیت متوجه مدیر مالی می باشد كه وظیفه رسیدگی به تمامی حسابها وممیزی اسناد حسابداری را بعهده دارد .

اسناد حسابداری معمولا"توسط حسابداران تهیه می شود و بعد از تائید مدیر مالی و زدن مهر ممیزی ومهر ثبت شد بایگانی می شود و در اخر هر ماه به قسمت حسابداری  واحد ستادی فرستاده می شود وان قسمت به تمامی حسابها رسیدگی میكتند .وطی یك نامه نظر خود را به امور مربوطه اعلام می كنند.

سیستم حسابداری شركت برق به سیستم هارزا معروف است . این سیستم حدودا" 40 سال  پیش توسط یك گروه امریكا یی تهیه شده . نرم افزار این شركت نیز توسط شركت پشتیبان كه جزء شركتهای برق منطقه می با شد تهیه وتنظیم می شود .

این نرم افزار بسیار كامل و دارای امكانات كاملی می باشد علاوه برآن كار با آن بسیار ساده می باشد . برای كار با این سیستم باید با كدها ودفتر كدینگ نیز آشنا باشیم . البته این نرم افزار به گونه ای طراحی شده است كه تمامی كدهای تعریف شده برای سیستم را به راحتی پیدا كرد .

اگر در هنگام سند زدن یك كد اشتباه وارد شود پیام خطا داده می شود و تا هنگامیكه اشتباه رفع نشود امكان ثبت سند نمی باشد . یكی از بهترین امكانات این سیستم همین قابل ویرایش بودن سند می باشد .

انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق مشهد _ برق 2

    حسابداری عمومی
    حسابداری خرید
    حسابداری قراردادها
    حسابداری تاسیسات(پروژه ها)
    حسابداری مدیریت
    حسابداری انبار
    حسابداری مشترکین

قسمت های مختلف یک بخش از نرم افزار شرکت برق

همانطور که گفته شد سیستم نرم افزاری حسابداری شرکت برق از چند بخش تقسیم شده است که هر بخش کارهای خاصی را انجام می دهد.

ما در اینجا فقط به تشریح قسمت حسابداری عمومی می پردازیم:

در قسمت حسابداری عمومی سر فصل های زیر وجود دارد که هر سر فصل به نوبه خود به بخش های جزیی تری تقسیم شده :

سند

    ایجاد سند ، ویرایش سند ، ثبت دایم سند ، مشاهده و چاپ سند ، اسناد خالی ، .....

گزارشات

گزارش ترکیبی دفتر معین ، گزارش ترکیبی مانده معین ، تراز آزمایشی ، دفتر روزنامه ،

دفتر کل ، ......

عملیات

گردش دوره ای مانده حساب ، موجودی نقدی در بانک ها ، ...

جداول

جداول حساب های کل ،اندیکس ، سال مالی ،ردیف سند ، حسابهای معین ، گروههای مالی

بخش سوم :

    فهرست كارهایی انجام داده طی دوره :

     سند زدن

     بایگانی اسناد

     تنظیم سندهای انتظامی

     تنظیم قراردادهای پیمانكاری

     صدور چك

    نوشتن نامه به دارایی در مورد چکهای ارسالی

    کشیدن جداول حسابها به اکسل و رسم نمودار

   سند زدن

    بعد از مطابقت فاکتور ها با درخواست خرید شروع به سند زدن می کنیم

   ابتدا اندیکس ها را وارد می کنیم همراه با مبالغ و شرح مختصری از خرید ،سپس یا در وجه کارپرداز چک صادر میکنیم یا به بستانکاری حساب وی ثبت      می کنیم.

   در مورد فروشگاه ها نیز همین طور ثبت می زنیم .

   در مورد کارپرداز 2 ثبت به صورت دایم است :

1_ بابت واگذاری تنخواه گردان اقای .....

2_ بابت برگشت از تنخواه گردان اقای .......

 بایگانی اسناد

  سند های زده شده پرینت گرفته می شوند و بعد از امضاهای لازم بایگانی می شوند که این بایگانی باید به ترتیب شماره سند باشد و همچنین فاکتورها و   درخواست خرید نیز ضمیمه می شود و سپس مهرهای لازم بر روی ضمایم زده   میشود.

 همچنین کارهای دیگری در دوره کاراموزی انجام شد که طی گزارش کار شرح داده شده است.
دانلود پروژه ی دانشجویی - گزارش کارآموزی امور مالی شرکت ...

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... استفاده در شرکت توزیع نیروی برق ...

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... در شرکت توزیع نیروی برق ...

گزارش کارآموزی امور مالی | گزارش کارآموزی

... مالی شرکت توزیع نیروی ... در شرکت توزیع نیروی برق ... گزارش کارآموزی امور مالی ...

دانلود کارآموزی حسابداری امور مالی در شرکت توزیع نیروی برق

... مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... کارآموزی حسابداری امور مالی در شرکت توزیع نیروی ...

دانلود پروژه - مطالب ابر امور مالی شرکت برق

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. ... استفاده در شرکت توزیع نیروی برق ...

دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق

... مالی شرکت توزیع نیروی ... گزارش کارآموزی امور مالی ... در شرکت توزیع نیروی برق ...

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

... امور مالی شرکت توزیع نیروی برق ... ,گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد.

دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

اين گزارش در سه قسمت تهيه ... دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ...

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری امور مالی در شرکت توزیع ...

... شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... گزارش کارآموزی حسابداری امور مالی در شرکت توزیع نیروی ...

نمونه کارورزی رشته حسابداری در امور مالی شرکت توزیع نیروی برق

... در امور مالی شرکت توزیع نیروی ... شرکت توزیع نیروی برق مشهد در 14 ... گزارش کارآموزی;

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت ... شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... در شرکت توزیع نیروی برق ...

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری امور مالی در شرکت توزیع ...

... شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... گزارش کارآموزی حسابداری امور مالی در شرکت توزیع نیروی ...

نمونه کارورزی رشته حسابداری در امور مالی شرکت توزیع نیروی برق

... در امور مالی شرکت توزیع نیروی ... شرکت توزیع نیروی برق مشهد در 14 ... گزارش کارآموزی;

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

... امور مالی شرکت توزیع نیروی برق ... ,گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد.

یادگاری - کارآموزی در شرکت توزیع برق

... کارآموزی در شرکت توزیع ... شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... امور مالی در شرکت توزیع ...

گزارش کارآموزی امور مالی در شرکت توزیع نیروی برق مشهد ...

... مالی در شرکت توزیع نیروی ... گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در 14 ...

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد,گزارش ... امور مالی در صنعت برق

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع ... گزارش کارآموزی امور مالی ... توزیع نیروی برق مشهد در ...

دانلود کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

دانلود کارآموزی امور مالی شرکت توزیع ... شرکت توزیع نیروی برق مشهد. این گزارش در سه ...

دانلود کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

کارآموزی امور مالی برق ... این گزارش در سه ... دانلود کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی ...

آموزش تصویری روابط زناشویی - مطالب ابر امور مالی شرکت برق

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. ... استفاده در شرکت توزیع نیروی برق ...

خرید فایل( گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق ...

... گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق ... توزیع نیروی برق مشهد در 14 ...

گزارش کار آموزی - امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

... امور مالی شرکت توزیع ... امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. گزارش ... این گزارش در سه ...

گزارش کار آموزی – امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

... امور مالی شرکت توزیع ... شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... گزارش کارآموزی در ...

دانلود کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

کارآموزی امور مالی برق ... این گزارش در سه ... دانلود کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی ...

دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... در شرکت توزیع نیروی برق ...

آموزش تصویری روابط زناشویی - مطالب ابر امور مالی شرکت برق

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. ... استفاده در شرکت توزیع نیروی برق ...

خرید فایل( گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق ...

... گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق ... توزیع نیروی برق مشهد در 14 ...

گزارش کار آموزی - امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

... امور مالی شرکت توزیع ... امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. گزارش ... این گزارش در سه ...

گزارش کار آموزی – امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

... امور مالی شرکت توزیع ... شرکت توزیع نیروی برق مشهد ... گزارش کارآموزی در ...

دانلود کارآموزی حسابداری امور مالی در شرکت توزیع نیروی برق ...

... مالی در شرکت توزیع نیروی ... کارآموزی حسابداری امور ... شرکت توزیع نیروی برق مشهد ...

دانلود گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

... شرکت توزیع نیروی برق ... و در “بالا خیابان مشهد ... گزارش کارآموزی امور مالی ...

گزارش کار آموزی - امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

... امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. ... مالی شرکت توزیع نیروی برق ... گزارش در سه ...

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

گزارش کارآموزی امور مالی ... گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در 14 ...

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت ... توزیع نیروی برق مشهد در ... گزارش کاراموزی امور مالی ...

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد گزارش کارآموزی حسابداری در ...

دانلود پروژه ی دانشجویی - مطالب ابر دانلود گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد. ... استفاده در شرکت توزیع نیروی برق ...

گزارش کارآموزی حسابداری امور مالی در شرکت توزیع نیروی برق ...

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری امور مالی در شرکت توزیع نیروی ... توزیع نیروی برق مشهد ...