مقاله بررسی سیستم ماجان - دانلودمقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ویرایش


قسمت اول: مقدمه

1-1) سر شناسنامه سیستم:

بشر از ابتدا الهام گرفتن از طبیعت را در كارهای مختلف خود مد نظر داشته و دارد . كه نمونه های بارز و وافری از آن را می توان حتی در انسانهای اولیه دید.

در سیستم مورد بررسی كه تحت پروژه به آن خواهیم پرداخت نیز الهامات بسیاری از طبیعت درطراحی، ساخت و شكل گیری كالاها و تولیدات سیستم وجود دارد، بعنوان مثال می توان طراح های تخت جمشید كه از بارزترین كارهای این سیستم تولید و صنعتی است را مثال زد.

لازم به ذكر است كه سیستم مورد نظر مطالعه افتخار این را داشته كه توانسته طرح های اصیل ایرانی و فرهنگهای سرزمین عزیزمان را درقالب كارها و محصولات خود و نه تنها درمعرض دید هموطنانمان قرار دهد بلكه به كشورهای مختلف بشناساند.

برای كسب اطلاعات بیشتر می توان به سایت اینترنتی این سیستم مراجعه كرد. كه شرح كلی از عملكرد از ابتدا تا به حال سیستم و پیشرفت ها و فعالیت های آن مطرح شده. درپایان تعدادی از طرح ها و كارهای این سیستم نیز مورد نمایش قرار خواهد گرفت.

سایت سیستم ماجان: www.majanart.com

آدرس نمایشگاه: بزرگراه اشرفی اصفهانی ، نرسیده به پل همت مركز خرید تیراژه، طبقه همكف، واحدهای 60 و 62.

تلفن: 66694485-6-021 و 44492325-021

همراه: 09123138610(مهندس باقری)

2-1)نگاهی گذرا به چگونگی عملكرد سیستم ماجان:

این سیستم همانند بیشتر سیستم های تولیدی- صنعتی دارای سلسله مراتبی از فعالیت ها می باشد كه بعداً در قسمت های بعدی نمودار خواهد شد.

دررأس سیستم ماجان مدیر ارشد قرارداد، كلاً ساختار مدیریتی این سیستم به چهاردسته (مالی، اداری، تولید، عرضه محصول و تبلیغات) تقسیم می شود.

مدیریت مالی- اداری شامل حسابداری و امور اداری می شود.

مدیریت تولید، كنترل كننده قسمتهای تهیه مولد اولیه، روابط عمومی، خط تولید، طراحی و تعمیر می باشد. مدیریت عرضه محصول به دو صورت خارجی و داخلی است كه خارجی با شركت در نمایشگاههای بین المللی و داخل به شكل عرضه درنمایندگی ها وازطریق عرضه در دفتر شركت و فروشگاه مركزی است.

مدیریت تبلیغات هم به 3 دسته شركت در نمایشگاههای بین المللی (خارجی) شركت در سمینارها و ایجاد زمینه های معرفی مناسب كالا تقسیم می شود.

عملیات خط تولید این سیستم با عملكرد های برشكاری – جوشكاری،  رن گ كاری –رویه كوبی – نجاری –سنبلاست-كنترل كیفیت QC-مونتاژ و بسته بندی می شود البته قسمت جوشكاری خود دارای زیر مجموعه ای جوشكاری اولیه و نهایی است كه جوشكاری اولیه بصورت اسكلت و كلاف زنی می باشد.

درقسمتهای بعد خواهیم دید كه چگونه این سیستم فعالیت می كند، امید آن كه شروح مذكور در این پروژه بتواند در شناسایی سیستم مؤثر افتد.

2-5-1) شناسایی actorها:

actorهای (كشگرها) سیستم در اولین مرحله شناسایی شدند كه به شرح زیر هستند: مدیر ارشد- مشتری- حسابدار-مسئول سفارشات-مدیر عرضه- مسئول عرضه (مسئول عرضه داخلی- مسئول عرضه خارجی) – مسئول تولید- مدیراداری مالی- انجام دهنده امور اداری – مدیرتولید – مسئول خط تولید- نمایندگی ها- دفاتر مركزی – مدیر تبلیغات –(مسئول تبلیغات خارجی مسئول تبلیغات دالخلی) یا همان مسئول تبلیغات.

2-5-2) شناسایی use case ها:

به شرح زیر می باشد:

تأیید محصول- عرضه محصول- تولید محصول- تعمیر ماشین آلات- تهیه مواد اولیه – طراحی و آزمایش- خط تولید – تأیید مشتری-تهیه صورتحساب- سفارش محصول- پرداخت- چك- نقدی- اقساط- قرارداد-(انجام امور اداری- وجوه پرداختی مشتری- هزینه محصول- هزینه مواد- حسابرسی-نظارت برامور- ارائه محصول-برشكاری- جوشكاری- رنگكاری- رویه كوبی- نجاری-بسته بندی- كنترل كیفیت-سنبلاست-مونتاژه –ارائه نمایندگیها- نمایشگاههای بین المللی-تبلیغات- تبلیغات داخلی-تبلیغات خارجی-تأیید انتقال-كاتالوگ.

2-5-3) كشیدن use case diagram ها:

قسمت سوم «گزارش تحلیل و تجزیه سیستم»

در تحلیل یك سیستم مؤلفه هایی احتیاج داریم كه آنها را رفته رفته بصورت سلسله وار معین خواهیم نمود. هدف از این قسمت تجزیه و تحلیل سیستم برای بدست آوردن مقدمات فاز طراحی می باشد تادر فاز طراحی با اندكی تأمل و تغییر برروی فاز تحلیل بتوانیم به خواسته های موردنیاز دست پیدا كنیم.

درزیر مراحل كار را خواهید دید:

3-1) پالایش use case diagram های فاز شناخت و بدست آوردن use case diagram مناسب برای تحلیل :

برای این منظور ما شكل 2-16 را با كمی تغییر بصورت پالایش شده درآورده و دراین بخش آورده و دراین بخش به بررسی آن می پردازیم:

3-2) تهیه class diagram:

نحوه ایجاد كلاس دیاگرام برای سیستم ماجان را به صورت مرحله به مرحله بررسی می‌كنیم.

3-2-1) تشخیص كلاسها:

این كار را می توان با توجه به خلاصه ای كه در زیر مطرح شده بدست آورد:

مشتری سفارش تولید كالا می دهد، پس از آن برای كالای خود طرح ارائه می كند، مسئول سفارشات مشتری را به تأیید مدیر می رساند. درصورت تأیید مدیریت سفارش مشتری پذیرفته می شود و قرارداد بسته می شود، سفارش به تولید محصول ارائه می‌شود. تولید محصول با انجام عملیات تولید كه شامل برشكاری، جوشكاری، رنگكاری، رویه كوبی، نجاری، كنترل كیفی، بسته بندی و مونتاژ می‌شود،  پس از تولید محصول، آنرا به انبار انتقال میدهند و ازآنجا به مشتری تحویل می دهند یا اینكه اگر سفارش مشتری نباشد آن را به نمایندگی ها یا دفتر مركزی و نمایشگاهها منتقل می كنند. می توان كلاسهایی را كه بدست می آید با استفاده از شرحی كه درجدول شرح use case ها مطرح شده یافت.

3-2-4) تعیین خصوصیت كلاسها و عملیات كلاسها:

برای تعیین خصوصیات كلاسها، این كار درشكل 3-2 و 3-3 با نمایش دسته بندی كلاسها به صورت خصوصیت و رفتار، هم خصوصیت كلاسها و هم رفتار و عملكرد و كلاسها مشخص شده است. البته لازم به ذكر است كه كلاس های كامل این سیستم به علت كثرت همگی بیان نشده اند، بلكه فقط مهمترین كلاس ها با توجه به use case diagram های طراحی شده و پالایش شده دربخش تحلیل استفاده ونمایش داده شده‌اند.

چگونگی عملیات كلاسها و تعامل كلاسها با هم را نیز می توان در شكل class diagram 3-24 مشاهده كرد. دراین شكل هدف نمایش نحوه ارتباط و تعامل كلاسها با یكدیگر است.

3-3) نمودا activity diagram:

برای رسم نمودار فعالیت این سیستم با استفاده از مطالب قبل به انجام این امر و طراحی این نمودار پرداختیم كه درشكل صفحه بعد مشخص شده است.

البته می توان یك دیاگرام فعالیت كامل را هم ترسیم كردولی با دیاگرام شكل 3-25 می توان به نحوه كاری سفارش كالا درسیستم ماجان دست یافت.

قسمت چهارم «گزارش طراحی سیستم»

برای طراحی سیستم با توجه به آنچه درفاز تحلیل بدست آمد بعنوان مقدمه به طراحی می پردازیم. با اتمام مرحله طراحی سیستم به حالتی در می آید كه مرحله پیاده سازی آن با توجه به طراحی بسیار ساده می باشد. برای بهبود هر مرحله، ما فاز یا مرحله قبل را پالایش می كنیم و تغییرات موجود در هر مرحله را به مرحله بعد قبل ارجاع می دهیم تا پروژه ما بدون نقص باشد و خواسته ها و نیازهای مشتری را برآورده كند.

فاز طراحی شامل چند مرحله می باشد كه در زیر به بررسی و بازكردن آن می‌پردازیم:

4-1) پالایش مدل use case فاز تحلیل:

case diagram use كه درفاز تحلیل مطرح شد، یك مدل كامل بود و پالایش آن به همان صورت می باشد پس برای این مرحله ما use case diagram قبلی را مناسب پیشنهاد می كنیم. این use case diagram نشان دهنده مراحل ارتباطی actor ها و use case ها به طور كامل می باشد.

ما برای طراحی و انجام مراحل بعد دربخشهای بعد از همان شكل 3-1 استفاده می‌كنیم.

4-2) use Realization :

این بخش شامل 3 مرحله می شود به شرح زیر:

4-2-1)actviety diagram :

نمودار دیاگرام activity كه درقسمت قبل، به شكل 3-25 مطرح شد، نمودار مناسب می باشد. پس درموارد لازم از همان شكل بهره می بریم.

4-2-2) sequence  دیاگرام :

نمودار دیاگرام توالی كه در شكل 3-26 از قسمت قبل مطرح شد نیز یك یك نمودار كامل برای نمایش توالی فعالیت های سیستم می باشد، پس درمورد نیاز از همان شكل استفاده می كنیم.

4-2-3) collaboration diagram:

این دیاگرام نحوه همكاری بین اشیا جهت انجام یك سناریو یا فعالیت را نشان میدهد. دراین قسمت همه اشیا object سیستم و ارتباطاتشان درقالب یك دیاگرام ارتباطی نمایان می شود.

4-3) تعیین معماری سیستم

برای تعیین این مرحله می توان از دیاگرام های DFD، و یا context های مربوطه استفاده كرد كه نمونه ای از آن درشكل 1-2 آمده و یا دیاگرام های شكل چارچوبی نمایندگی ها درشكل 2-1 نیز موجود است.

اما برای معماری ما یك DFD ساده طراحی كرده ایم و سپس FHD آنرا بدست آورده‌ایم كه از مدل جریان های تراكنشی و تبدیلی درآن بهره برده می شود.

ما بنا را براین می گذاریم كه مشتری برای درخواست با یك مسئول ثبت درخواست یا یك صفحه كنترل درخواست مشتری روبرو است و از آن جا اطلاعات به سیستم منتقل شده و درپایان نتیجه های موردنظر در صفحه نمایشی یا بوسیله یك مسئول اعلام نتایج به مشتری اعلام شود دراین حالت DFD آن بصورت شكل زیر می باشد. و سپس به FDH تبدیل می شود تا مراحل معماری سیستم طراحی شود. البته اینكه سیستم دو فیلتر یا پوشش را در سرراه مشتری قرار می دهد كاربسیار مهم و مفیدی در امنیت سیستم ایجاد می كند و غیر از این نفوذ هر فرد عادی یا غیر مجازی بطور عملی یا غیرمجازی بطور عملی و به راحتی جلوگیری می شود.

در DFD مذكور اطلاعات پس از درخواست مسئول سفارشات به قسمتهای مختلف از جمله مدیریت برای تأیید، قرار داد برای بستن قرارداد، حسابداری برای تعیین هزینه ها و قیمتها و خط تولید برای تولید كالای سفارشی مشتری می رود.

درپایان هریك از این بخش ها یا نتیجه حاصله دریك نمایش پیام وضعیت، پدیدار می شود و به مشتری نمایانده می شود.


بررسی سیستم ماجان - maghalenab.rozblog.com

بررسی سیستم ماجان دسته: علوم انسانی بازدید: 13 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد ...

بررسی سیستم ماجان - nabproje.rozblog.com

May 8, 2016 - مقاله بررسی سیستم ماجان دسته: مقاله بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ...

بررسی سیستم ماجان - 20maghale20.rozblog.com

بررسی سیستم ماجان دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 74 کیلوبایت تعداد ...

دانلود مقاله سیستم ماجان(رشته نرم افزار ) - یارا فایل

مقاله بررسی تطبیقی کتاب اخلاق محسنی با اخلاق ... دانلود مقاله سیستم ماجان(رشته نرم افزار )

دانلود مقاله سیستم ماجان(رشته نرم افزار ) - یارا فایل

تحقیق و بررسی در مورد فوتبال 42 ... دانلود مقاله سیستم ماجان(رشته نرم افزار )

مقاله بررسی سیستم ماجان | جستجو | وبلاگ 24.اطلاعات

مقاله بررسی سیستم ماجان مقاله بررسی سیستم ماجان. درخواست حذف این ...

مرجع تحقیقات و پروژه های دانشگاهی کشور – دانلود …

... مورد تائید , دانلود رایگان گزارش کارآموزی , دانلود پروژه , تحقیق مقاله , ...

مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل …

مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ویرایش . قسمت اول: مقدمه. 1-1) سر شناسنامه سیستم:

مقاله بررسی سیستم اعداد مانده ای (باقیمانده) | شبکه مقاله

مقاله بررسی سیستم اعداد مانده ای (باقیمانده) ... نوشته بعدی: مقاله بررسی سیستم ماجان-43529.

مقاله سیستم ماجان - epapers.ir

دانلود مقاله سیستم ماجان (رشته نرم افزار ) مقدمه ۱-۱) سر شناسنامه سیستم: بشر از ابتدا الهام ...

مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل …

مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ویرایش . قسمت اول: مقدمه. 1-1) سر شناسنامه سیستم:

مقاله بررسی سیستم اعداد مانده ای (باقیمانده) | شبکه مقاله

مقاله بررسی سیستم اعداد مانده ای (باقیمانده) ... نوشته بعدی: مقاله بررسی سیستم ماجان-43529.

مقاله سیستم ماجان - epapers.ir

دانلود مقاله سیستم ماجان (رشته نرم افزار ) مقدمه ۱-۱) سر شناسنامه سیستم: بشر از ابتدا الهام ...

ماجان :: جستجو

مقاله بررسی سیستم ماجان مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی علوم ...

دانلود دانلود مقاله سیستم ماجان رایگان - پرشین …

دانلود مقاله سیستم ماجان فیلم فروشنده آهنگ جدید از یوتیوب ایرانی بازار استیج بزرگسالان isi ...

خرید فایل( مقاله ماه همسایه ما در كیهان) | تحقیق …

خرید و دانلود مقاله بررسی سیستم ماجان ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبا ...

مقاله بررسی قرآن - fileselling.rozblog.com

مقاله بررسی قرآن تحقیق قرآن در 36 صفحه ورد قابل ویرایش یا فرمت doc دسته بندی معارف و الهیات ...

پایان نامه بررسی سیستم اطلاعاتی حسابداری

... کوتاه کد html فقط شامل توضیحات کد تکی لینک پرداخت و خرید,پایان نامه بررسی سیستم اطلاعاتی ...

مقاله سیستم امیک، - ewer.ir

مقاله سیستم امیک ... مقاله بررسی سيستم ماجانبه سایت ما برای دانلود مقاله بررسی سيستم ماجان ...

مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل …

مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ... آیا تغییر سیستم عامل گوشی موبایل امکان پذیر ...

مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده | شبکه مقاله

مقاله بررسی سیستمهای طیف ... ( windows 2000 ) بخش راه اندازی سیستم جدول پوشه اصلی ( mft ntfs ) ...

دانلود مقاله رشته نرم افزار

دانلود مقاله رشته نرم افزار - مقاله سیستم ماجان ... دید.در سیستم مورد بررسی که تحت ...

مقاله سیستم ماجان - websiteirani.ir

مقاله سیستم ماجان مقاله سیستم ماجان دانلود ... پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد ...

مقاله نفوذ در دیگران | جی پریم مقاله

... مقاله بررسی ریاضی(سیستم اعداد مانده‌ای) ... مقاله سیستم ماجان درجه کیفی و رضایت از ...

مقاله سیستم ماجان - websiteirani.ir

مقاله سیستم ماجان مقاله سیستم ماجان دانلود ... پایان نامه بررسی مجازاتهای جایگزین در مورد ...

مقاله سیستم امیک، - ewer.ir

مقاله سیستم امیک ... مقاله بررسی سيستم ماجانبه سایت ما برای دانلود مقاله بررسی سيستم ماجان ...

دانلود مقاله رشته نرم افزار

دانلود مقاله رشته نرم افزار - مقاله سیستم ماجان ... دید.در سیستم مورد بررسی که تحت ...

عنوان مقاله:بررسی موانع استقرار سیستم های …

Did you mean: عنوان مقاله:بررسی موانع استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت در کارخانه نیشکرهفت تپه

مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده | شبکه مقاله

مقاله بررسی سیستمهای طیف ... ( windows 2000 ) بخش راه اندازی سیستم جدول پوشه اصلی ( mft ntfs ) ...

مقاله نفوذ در دیگران | جی پریم مقاله

... مقاله بررسی ریاضی(سیستم اعداد مانده‌ای) ... مقاله سیستم ماجان درجه کیفی و رضایت از ...

دانلود مقاله بررسی - ewer.ir

دانلود مقاله بررسی ... مقاله بررسي سیستم ماجانبه سایت ما برای دانلود مقاله بررسي سیستم ماجان ...

پروژه و مقاله و پایان نامه مکانیک- خودرو - بررسی سیستم ...

پروژه و مقاله و پایان نامه مکانیک- خودرو ... بررسی سیستم های تعلیق و چگونگی استفاده از

نگاهی به 171 ماجان | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 - …

مقاله بررسی سیستم ماجان در 47 صفحه ورد قابل ویرایش قسمت اول مقدمه 1\-1 سر شناسنامه سیستم بشر از ...

فروش دانلودی طرح احداث شركت ماكاروني — هایپر دانلود

مقاله بررسی اهمیت شبكه های رایانه ... (تحقيق جنگ رواني) دانلود فایل ( مقاله بررسی سیستم ماجان)

مقالات ISI سیستم های اطلاعات مدیریت : 68 مقاله

سیستم اطلاعات مدیریت گونه ... در این صفحه، تعداد 68 مقاله ... بررسی سیستم اطلاعات مدیریت ...

پروژه مالی : بررسی سيستم ... - مقاله

پروژه مالی : بررسی سيستم حسابداري و حقوق و دستمزد در شرکت مخابرات فرمت : word تعداد صفحه : 68 ...

عنوان مقاله: کاربرد سیستم های اطلاعاتی منابع …

Title: عنوان مقاله: کاربرد سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی Author: msoleimani Last modified by: msoleimani

فروش دانلودی پرسشنامة خودنظم دهی ورزشی (ریان و …

بررسی آزمون شخصیتی ... ( مقاله بررسی سیستم ماجان) ... برترین پکیج ترجمه مقاله اقلام تعهدی و ...