پاورپوینت بررسی قرنیز و ازاره - دانلودپاورپوینت بررسی قرنیز و ازاره در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

پاورپوینت بررسی قرنیز و ازاره در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب :

اصول ایمنى در نصب و اجراى سنگ ازارهمصالح مورد نیاز نصب و اجراى سنگ ازارهسنگ پلاكدوغاب ماسه و سیمانگچاصول تراز و شاقول نمودن سنگ ازاره در هنگام نصباستفاده از تكه سنگ هایى به شكل هرم ناقص و چسباستفاده از مفتول در پشت سنگاستفاده از نوعى قلاب به نام اسكوپاصول دوغاب ریزى پشت سنگ ازارهمراحل انجام كاراصول ایمنى در نصب و اجراى سنگ ازاره:در پاى دیوارهاى خارجى آجرى، یعنى آنجایى كه دیوار با زمین برخورد مى كند، رطوبت حاصل از باران و برف بر روى دیوارها اثر مى گذارد و آن ها را ضعیف و حتى پوك مى كند. براى جلوگیرى از این عمل، در پاى دیوار خارجى، سنگى مقاوم وسخت به ارتفاع حداقل 30 سانتى متر با ریشه ى كافى كه پس از آجر چینى، با دوغاب ماسه و سیمان نصب مى كنند كه این سنگ جزئى از دیوار باربر است. استفاده از سنگ تیشه اى به ضخامت 3 سانتى متر و ارتفاع 30 تا 40 سانتى متر به عنوان سنگ ازاره ى خارجى متداول است. مطابق شكلهمچنین در داخل ساختمان، به علت آسیب پذیرى دیوارهاى داخلى در اثر ضربه در محل پاخور (پاى دیوارها) سنگ ازاره (قرنیز) نصب مى كنند. ضخامت این 1 سانتى متر، ارتفاع 7 تا 10 سانتى متر و / سنگ ها 1 تا 5 ملات مصرفى ماسه و سیمان است.


مصالح مورد نیاز نصب و اجراى سنگ ازارهبراى اجراى عملیات نصب سنگ ازاره به مصالحمختلف نیاز مى باشد كه در ذیل آورده شده است:


سنگ پلاك:قطعات بزرگ سنگ را از كوه (معدن سنگ) استخراج كرده و پس از حمل به كارخانه هاى سنگ برى 6)، در ابعاد و ضخامت هاى مختلف ( 1 تا 5 - (سانتى متر) به صورت سنگ هاى پلاك برش داده و صیقل مى دهند.


دوغاب ماسه و سیمان:ملات متداول براى نگهدارى سنگ بر روى دیوار، ملات ماسه و سیمان به صورت دوغاب است. نحوه ى تهیه ى دوغاب ماسه و سیمان بدین صورت است كه ابتدا مقدارى آب را در داخل بشكه ى ساخت دوغاب ریخته و سپس سیمان اضافه شده و با بیل به هم زده مى شود. بعد از آن كه سیمان و آب با یكدیگر كاملاً مخلوط شدند، ماسه شسته اضافه مى گردد. این عمل آن قدر تكرار شده تا دوغاب مورد نظر به دست آید. مطابق شكلبقیه توضیحات در فایل اصلیپیش نمایش فایل