بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی - دانلودپژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه عزت‌نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال شهر تهران) صورت گرفته است

چكیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه عزت‌نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال شهر تهران) صورت گرفته است. طرح پژوهشی از نوع مقایسه‌ای بود و از طیق نمونه‌گیری در دسترس و تصادفی 60 متر جانباز و افراد عادی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 30 سوالی عزت‌نفس آیزنگ بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، در سطح اطمینان 99% فرضیه تحقیق مبنی بر بالاتر بودن عزت‌نفس جانبازان در مقایسه با افراد عادی ردو فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتیجه حاصل شد، بین عزت‌نفس جانبازان و افراد عادی تفات معنادار و محسوسی وجود ندارد.


فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                 صفحه

چكیده


فصل اول- طرح تحقیق

مقدمه..................................................................................................................... 2

بیان مسئله............................................................................................................. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................... 5

هدف پژوهش......................................................................................................... 9

فرضیه پژوهش .................................................................................................... 9

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش....................................................................... 10


فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه .................................................................................................................... 12

خود و تعاریف آن................................................................................................. 13

نظریه‌های خود در روانشناسی............................................................................. 20

احترام به خود: احساس ارزشمندی...................................................................... 23

پذیرش (خود، دیگران، طبیعت).............................................................................. 25

ثبات خویشتن و هماهنگی خویشتن....................................................................... 26

گرایش به پایداری درونی...................................................................................... 27

وجود خودپنداشت................................................................................................. 28

آیا انسان دارای دو نفس است.............................................................................. 33

تحقیر و تجلیل نفس............................................................................................... 34

تعریف عزت نفس.................................................................................................. 36

اهمیت عزت نفس................................................................................................... 38

عزت نفس از نظر روانشناسان............................................................................. 41

نظریات مربوط به عزت نفس................................................................................ 42

منشاء و طبیعت عزت نفس ................................................................................... 44

اعتماد به نفس: احساس سودمندی....................................................................... 48

ارتباط عزت‌نفس با خود پنداره و خود ایده‌آل...................................................... 51

تفاوت عزت با احساس عزت................................................................................. 54

اسلام و عزت نفس................................................................................................ 56

عزت نفس فردی و عزت نفس جمعی.................................................................... 60

از عزت نفس بالا یا پائین چه چیز استنباط می‌شود.............................................. 63

عزت نفس و مناعت طبع........................................................................................ 67

رشد عزت نفس..................................................................................................... 70

شرایط اساسی عزت نفس..................................................................................... 72

آثار عزت نفس....................................................................................................... 78

احساس عزت نفس................................................................................................ 81

منابع عزت نفس..................................................................................................... 82

اركان عزت نفس.................................................................................................... 83

ابعاد اعتماد وعزت نفس........................................................................................ 86

تظاهرات عزت نفس............................................................................................... 87

حقایقی چند در مورد عزت نفس........................................................................... 88

تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس............................................................... 89

توصیه‌هائی در جهت حصول به اعتماد و اتكا به نفس......................................... 93

تعریف جانباز......................................................................................................... 95

توصیف جانبازان انقلاب اسلامی از دیدگاه مردم................................................. 97

خصوصیات جانباز................................................................................................ 99

انتظارات جانباز..................................................................................................... 100

خصوصیات و نیازهای جامعه جانبازان............................................................... 101

شناخت جانباز....................................................................................................... 106

هدف جانباز........................................................................................................... 107

چگونگی مقابله با مشكلات (معلولین و جانبازان).................................................. 108

اهمیت تصویر ذهنی درافراد جانباز...................................................................... 111

عوامل اهمیت مطالعه تصویر ذهنی در افراد جانباز.............................................. 112

علل ایجاد مشكل در جانباز................................................................................... 116

تحلیل مبانی روان‌شناختی جانباز مبتنی بر هدف................................................... 116

تحقیق انجام شده در زمینه جانبازان.................................................................... 121

آزمون عزت نفس آیزنگ....................................................................................... 121


فصل سوم- روش تحقیق

طرح تحقیق............................................................................................................. 124

جامعه آماری......................................................................................................... 124

نمونه منتخب.......................................................................................................... 125

روش نمونه‌گیری................................................................................................... 125

ابزار سنجش.......................................................................................................... 125

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه عزت نفس آیزنگ..................................................... 126

اعتبار پرسشنامه عزت نفس آیزنگ....................................................................... 126

روشهای آماری پژوهش....................................................................................... 126


فصل چهارم- نتایج تحقیق

1-   یافته‌های توصیفی............................................................................................ 129

2-   یافته‌های مربوط به تحلیل نتایج در چارچوب فرضیه..................................... 130

فصل پنجم- بحث ونتیجه‌گیری

1- خلاصه پژوهش............................................................................................... 132

2- نتیجه پژوهش.................................................................................................. 133

3- محدودیت‌های پژوهش..................................................................................... 133

4- پیشنهادات........................................................................................................ 133

منابع...................................................................................................................... 135


پیوستها

جدول نمرات عزت‌نفس جانبازان........................................................................... 138

جدول نمرات عزت‌نفس افراد عادی....................................................................... 139

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ................................................................................. 140

پاسخ‌نامه عزت نفس آیزنگ................................................................................... 143


فهرست جدولها:

جدول 1-4- یافته‌های توصیفی نمرات عزت‌نفس جانبازان و افراد عادی............ 129

جدول 2-4- نتایج آزمون T مستقل برای عزت نفس جانبازان و افراد عادی...... 130


فهرست نمودار:

نمودار 1-4

میانگین نمرات عزت نفس جانبازان و افراد عادی................................................. 129


پرداخت حقوق به رزمندگان و جانبازان زیر 25درصد در …

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از اختصاص حقوق ماهیانه به رزمندگان معسر و جانبازان ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کاشت درختان و بوته ها راه بسیار مناسبی برای کسب درآمد است . همه افراد و نهادهای علاقمند (دولت ...

مجوز جدید واردات خودرو برای جانبازان

ای کاش آقای شهیدی دراین آشفته بازار خودرو که چند سالی است اختلاف بین شورای رقابت ...

دانشکده روانشناسی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

جدید 95 |جدیدترین اخبار روز در خبرنیوز|سال 95 شامل …

جدید 95|جدیدترین اخبار روز در خبرنیوز|سال 95 شامل خبر، سرگرمی.مد و زیبایی ،آرایش و مو،دانلود ...

تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است/ قالیباف …

تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است/ قالیباف گفت مدیونی اگر به من رحم کنی/ تمام تلاش خود ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ،صدای پسرک از اتاق به ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

هدف این مطالعه مقایسه تفاوت کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی در کارکنان روزکار ثابت و نوبتکار ...

الف - سی‌ان‌ان: احتمال جنگ میان ایران و متحدان …

در گفتگوی سی ان ان عنوان شد: تهدید جنگ منطقه ای بسیار جدی است و ممکن است سعودی ها بمب هسته ای ...

اخبار خوزستان

امسال در ایام نوروز سفری به آبادان و خرمشهر داشتم. حاصل آن – بر خلاف سالهای قبل – افسردگی و ...

اخبار خوزستان

امسال در ایام نوروز سفری به آبادان و خرمشهر داشتم. حاصل آن – بر خلاف سالهای قبل – افسردگی و ...

اخبار ايران و جهان |خبرگزاري فارس| Fars News Agency

چند سالی است در کوچه و خیابان پسرهایی را می‌بینیم با شکل و شمایل عجیب و غریب؛ ‌پسرهایی که ...

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

1 - آلودگی و رابطه مقدار کلروفیل آ در رودخانه ها و اکسیژن محلول و بررسی مدل های نرم افزاری ...

چكیده 70 مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز

رجب، بیشتر ماه نماز است؛ شعبان، بیشتر ماه دعا و روزه است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ...

نرگس آباده

می رسم به کوچه محل معراج شهدا. سربازی در را باز می کند و داخل می شوم. کامیون ها روشن هستند و ...

پرداخت حقوق به رزمندگان و جانبازان زیر 25درصد در …

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از اختصاص حقوق ماهیانه به رزمندگان معسر و جانبازان ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کاشت درختان و بوته ها راه بسیار مناسبی برای کسب درآمد است . همه افراد و نهادهای علاقمند (دولت ...

مجوز جدید واردات خودرو برای جانبازان

ای کاش آقای شهیدی دراین آشفته بازار خودرو که چند سالی است اختلاف بین شورای رقابت ...

دانشکده روانشناسی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

جدید 95 |جدیدترین اخبار روز در خبرنیوز|سال 95 شامل …

جدید 95|جدیدترین اخبار روز در خبرنیوز|سال 95 شامل خبر، سرگرمی.مد و زیبایی ،آرایش و مو،دانلود ...

تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است/ قالیباف …

تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است/ قالیباف گفت مدیونی اگر به من رحم کنی/ تمام تلاش خود ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ،صدای پسرک از اتاق به ...

Articles - پژوهشگاه علوم و فناوری ...

هدف این مطالعه مقایسه تفاوت کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی در کارکنان روزکار ثابت و نوبتکار ...

الف - سی‌ان‌ان: احتمال جنگ میان ایران و متحدان …

در گفتگوی سی ان ان عنوان شد: تهدید جنگ منطقه ای بسیار جدی است و ممکن است سعودی ها بمب هسته ای ...

اخبار خوزستان

امسال در ایام نوروز سفری به آبادان و خرمشهر داشتم. حاصل آن – بر خلاف سالهای قبل – افسردگی و ...