پاورپوینت بیوگرافی لوکوربوزیه معماروشهرساز - دانلودپاورپوینت بیوگرافی لوکوربوزیه معماروشهرساز18 اسلاید

فهرست
•برگی ازیک زندگی (4)
•بیوگرافی لوکوربوزیه (5)
•لوکوربوزیه (6)
•زندگی نامه (8-7)
•اصول لو کوربوزیه (9)
•تناسبات طراحی (10)
•شهرسازی (12-11)
•کتاب های لوکوربوزیه (13)
•آثار مهم (14)
•معرفی برجسته ترین اثر (16-15)
•کلبه کابـِـنون- سرشتی در قامت گریز از زندگی شهری (17)