نقشه های اتوکدی هنرستان12 کلاسه 2 طبقه ای-نمونه چهارم - دانلودطراحی مجموعه ی فضای آموزشی(هنرستان 12 کلاسه) 2 طبقه با تمام جزئیات با نرم افزار اتوکد(dwg)

طراحی مجموعه ی فضای آموزشی(هنرستان 12 کلاسه) 2 طبقه با تمام جزئیات با نرم افزار اتوکد(dwg)

نقشه های اتوکد این فضای آموزشی (هنرستان دارای 12 کلاس و 7 کارگاه )2 طبقه شامل:پلان های اندازه گذاری هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشیپلان های مبلمان هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشی
پلان های ستون گذاری هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشیپلان شیب بندی هنرستان - سرایداری - سالن فرهنگی ورزشیپلان فونداسیون هنرستان - سرایداریپلان تیرریزی هنرستان - سرایداری4عددنما از هنرستان - 1عدد نما از سرایداری - 2عدد نما از سالن فرهنگی ورزشی2عدد برش از هنرستان - 1عدد برش از سرایداری - 2 عدد برش از سالن فرهنگی ورزشیوسایت پلان کل مجموعه آموزشی شامل:هنرستان - زمین فوتبال - زمین والیبال - سالن ورزشی - سرایداری - بوفه - سرویسهای بهداشتی - پارکینگ - آلاچیق و...