گزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها - دانلودگزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها118 صفحه فایل وردقابل ویرایش اماده پرینت

فهرست
عنوان                                                          صفحه
بخش اول: سم شناسی..............................
مقدمه..........................................
تاریخچه........................................
طبقه بندی سموم.................................
نامهای سموم....................................
غلظت به كار رفته و آزمایشهای اولیه در سم شناسی.
فرمولاسیون سموم.................................
تركیبات مهم استعمالی در فرمولاسیون..............
تعاریف مهم در سم شناسی ........................
خانواده های شیمیایی سموم.......................
ارگانوفسفره ها.................................
پایروتروئیدها..................................
كار با مات ها، دی نیتروفنل و دی تیو كاربامات ها ...
تركیبات آلی لكره...............................
روغن ها .......................................
آنتی بیوتیك ها.................................
ایزو تیوسیانات ها، بنزیمیدازول ها و تركیبات بنزنی  
اكسانتئینها و تری آزول ها......................
تركیبات معدنی، قارچ كش های استروئید، نیكوتین...
سایر تركیبات ..................................
بخش دوم: گزارش كارآموزی در بخش آفت كش ها.......
مقدمه .........................................
تاریخچه، اهداف و بخشهای موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی    
آزمایشگاه باقیمانده سم.........................
بخش مایكوتوكسین ها.............................
بخش مقاومت آفات و سم پاشی......................
بخش سنتزفرمون..................................
فرمون- كاربردها، تله ها و روند كاری آزمایشگاه .
سنتزفرومون ها .................................
آزمایشگاه  استخراج و عصاره گیره................
بازدید از آزمایشگاه ...........................
FAO واقع در بخش و منابع .......................
منابع..........................................


گزارش كارآموزی با عنوان آفت کشها

... سم شناسی ، آفت كشها پروژهایی در مورد گزارش ... ... {گزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها}} ...

دانلود پایان نامه - مطالب ابر دانلود گزارش کارآموزی سم ...

دانلود طرح توجیهی پیام نور گزارش كارآموزی ... گزارش کارآموزی سم شناسی ... سم شناسی ( آفت ...

گزارش كارآموزی با عنوان آفت کشها

گزارش كارآموزی با عنوان آفت کشها دسته: ... گزارش كارآموزی با عنوان آفت کشها دسته: ...

گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، …

گزارش كارآموزی مطالعاتی در زمینه‌های حشره‌شناسی، آفات گیاهی و حشره‌كش‌ها دسته: کشاورزی ...

گزارش کارآموزی کشاورزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی ...

دانلود گزارش كارآموزی سم شناسی آفت ... (گزارش كارآموزی سم شناسی آفت ... طبيعي حشره كشها ...

دانلود گزارش کار آموزی سم شناسي و آفت كشها

... موضوع سم شناسی نيافتيد ؟ آيامي دانيد گزارش کار آموزی سم ... آموزی سم شناسي و آفت كشها ...

گزارش كارآموزی با عنوان آفت کشها

... سم شناسی ، آفت كشها ... گزارش كارآموزی آفت کشها گزارش كارآموزی با عنوان آفت کشها پروژه ...

گزارش كارآموزی مطالعاتی پراكنده در مورد حشره‌شناسی ...

گزارش كارآموزی مطالعاتی ... پراكنده++حشره‌شناسی،... گزارش كارآموزی ... آفت كشها 82 ص 24 گزارش ...

دانلود رایگان پروژه و مقالات دانشجویی – پایان نامه ، …

گزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها در ۸۳ صفحه ... گزارش كارآموزی سم شناسی آفت كشها در ۸۳ صفحه ...

دانلود پایان نامه - مطالب ابر دانلود رایگان گزارش

... (گزارش كارآموزی) مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت ... سم شناسی ، آفت كشها 82 ...